5 verktyg och processer för nya idéer

2020-05-30 | 08:00 - 09:00

Digitalt

Se när du vill

Kort om några av de olika verktyg och processer som finns för att arbeta med nya idéer och affärsmodeller. Bland annat nämns Lean Innovation, Lean Startup och Business Model Canvas.