Carl Heath: Människan och samhället i en digital tid

2021-06-02 | 15:05 - 15:25

Online

Anmälan

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för alla, oavsett ålder. Det förändrar förutsättningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och kan vara aktiva medborgare. Precis som digitaliseringen erbjuder stora möjligheter, så uppstår också nya problem och utmaningar att möta. I denna föreläsning illustrerar Carl Heath vad samhällets digitalisering innebär, och pekar på såväl nutida som framtida möjligheter och utmaningar.

Carl Heath är Vice President Professional Education vid Research Institutes of Sweden. Han är verksam i gränslandet mellan digitalisering, samhällsutveckling, lärande och interaktionsdesign och har i över ett decennium arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Carl är medlem i Regeringens Samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande, medlem i styrelsen för ehälsomyndigheten och hörs i podden Livslångt – en podd om livslångt lärande, som finns där poddar finns.