Ewa-Lotta Sköld: Därför är hållbarhet en överlevnadsfråga för Sörens El

2021-06-02 | 15:25 - 15:35

ONLINE

Anmälan

Ewa-Lotta Sköld är vd för Sörens El som erbjuder elinstallationer, fiber och solenergi med mera till privatpersoner och företag i Hälsingland. Digitalisering och hållbarhet står högt på agendan och för att få en flygande start i arbetet valde Sörens El att kroka arm med Propell. Ewa-Lotta har många års erfarenhet av ledarskap, bland annat som kontorschef på Hälsinglands Sparbank. Hon brinner för att bygga starka team, stärka kundrelationer och hitta nya marknader. Och här spelar hållbarhetsarbetet en viktig roll.

Den 2 juni berättar Ewa-Lotta om hur de startat ett framtidsspaningsteam med personer från samtliga affärsområden som driver arbetet framåt. I den gruppen konstaterade man tidigt att hållbarhet inte bara är en viktig fråga, den handlar om överlevnad och att vara en attraktiv arbetsgivare. Sörens El vill ligga i framkant och har börjat jobba med hur företaget bidrar till Agenda 2030 och hur hållbarhetsarbetet dessutom kan skapa nya tjänster och nya marknader.