SaraClaes Schmidt: Från man till människa och om hur du kan jobba för att skapa en inkluderande arbetsplats

2021-06-02 | 15:55 - 16:15

Online

Anmälan

Inspiration i samtal med SaraClaes

”Jag heter Sara Lund – åtminstone ibland! Annars heter jag Claes Schmidt. Jag inspirerar, föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.”

De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. SaraClaes lyfter sina tankar om de normer och värderingar som styr våra liv och vad vi ska tänka på för att skapa inkluderande arbetsplatser.