Hur kan man nyttja 5G och AI i framtidens boende?

2020-05-29 | 08:00 - 09:00

Digitalt

Se när du vill

Lyssna till forskaren Victor Kardeby från RISE som pratar om hur man kan nyttja 5G och artificiell intelligens i framtidens boende.

Victor Kardeby, forskare, RISE
Victor har lång erfarenhet av tillämpad forskning och har doktorerat på nya algoritmer för real-tids distribution av sensordata i sakernas Internet. Vid RISE så analyserar han behov av digitalisering och hjälper till att digitalisera produkter och tjänster genom prototyper och tekniska demonstratorer där han utvecklar och åskådliggör spetstekniker inom t.ex. artificiell intelligens, informationsdistribution med molnarkitekturer och datainsamling via inbyggda system.

Arrangör
Fiber Optic Valley & RISE