Kostnadsfri expertrådgivning till EU-finansiering

2020-05-31 | 08:00 - 09:00

Digitalt

Se när du vill

EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons. Hör Ervin Alic, affärsutvecklare på RISE berätta om olika aktuella erbjudanden och hur ditt företag kan få hjälp med affärscoachning inför EU-ansökningar. Det kan exempelvis handla om stöd när du formulerar en ansökan för första gången eller att du har fått avslag och vill söka igen.

Har du frågor kring EU-finansiering? Hör av dig till Ervin

Arrangör
RISE & EU SME Support

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska, små och medelstora företag (SME) ska söka finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. EU SME Support finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.