Terese Bengard: Landsbygdens möjligheter i pandemins spår

2021-06-02 | 13:15 - 13:35

Online

Anmälan

Terese Bengard är verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, som jobbar för att skapa balans mellan stad och land, goda villkor i hela landet och god landsbygdsutveckling. Hon är utbildad kommunikatör och har varit kommunstyrelsens ordförande i Ragunda kommun i Jämtland. Idag sitter hon som ledamot i regeringens Bredbandsforum och är ordförande för Byanätforum. Terese sitter också i Riksantikvarieämbetets insynsråd. Hon är en ofta anlitad föreläsare i landsbygdsfrågor och förutom jobbet skriver hon krönikor i tidningen LAND.

Terese kommer att prata om trender i pandemins spår, där allt fler upptäcker fördelarna med landsbygden och hur den digitala utvecklingen gjort det möjligt. Hon utmanar bilden av landsbygden och pratar om stad- och land frågor genom att vända på begreppen och utmana gamla invanda tankegångar.

Foto: ©Snezana Vucetic Bohm