Ledarskap för innovation – verktyg för en värld i omställning

2023-09-27 | 10:00 - 11:00

Stora ljusgården, Propell

Magasinsgatan 10, 824 45

Hudiksvall eller digitalt

Anmälan

Vilket ledarskap krävs för att möta de utmaningar som grön omställning och robotisering av jobben innebär? Hur skapar vi hållbara arbetsplatser med kreativa och stolta medarbetare som strävar mot samma mål? Ta del av Pär Lärkeryds verktyg för hur du som ledare kan arbeta mer inkluderande och skapa en arbetsplats där människor trivs och blir mer innovativa.   

Pär är välkänd för sina framgångsrika förändringsprojekt där fokus lagts på utveckling av både verksamheter och människor. Han har en framgångsrik karriär inom verkstadsindustri och skog och är idag vd för ett av Norrlands största företag Norra Skog. Som vd har han aktivt arbetat med värderingsfrågor för att öka tillväxten i bolaget. Norra Skogsägarna tilldelades under Pärs ledning Svenska Jämställdhetspriset 2016, en nationell utmärkelse för framstående jämställdhetsarbete. 

Pär Lärkeryds föreläsning är en del av Innovation Day, som är en dag under innovationsveckan Innovation Week X. Du kan välja att se Pär fysiskt i Hudiksvall eller koppla upp dig digitalt för att se hans föreläsning som börjar kl10.

Observera att vi ni har fullbokat för fysiskt deltagande i Hudiksvall, men delta gärna digitalt.

Föreläsningen ges kostnadsfritt tack vare nätverksinitiativen Paper Province, Dalarna Science Park, Sustainable Steel Region, Sandbacka Science Park, RISE och Propell inom ramen för projektet Focus Industry Spets, vars mål är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.