Pär Larshans – Ett lönsamt och cirkulärt näringsliv

2020-06-02 | 11:00 - 12:00

Livesändning

Se när du vill

Lyssna till Pär Larshans, som ger exempel på innovation och ledarskap för hållbar utveckling. Han är hållbarhetschefen på Ragn-Sells och expert i samverkansgruppen för näringslivets klimatomställning på uppdrag av Näringsdepartementet.

Pär Larshans har hållit mer än 1000 tal, från Kalifornien i väst till Japan i öst. Sedan 2015 arbetar Pär på Ragn-Sells med fokus på cirkulär ekonomi, och som ett resultat av detta blev Ragn-Sells 2018 ett exempel på innovation och ledarskap för de globala hållbarhetsmålen i FN i New York.

Pär blev under början av 2020 hedrad av Trust Across America-Trust Around the World (TAA-TAW) med utmärkelsen Top Thought Leaders in Trust, tack vare sitt tankeledarskap som förändrar hur organisationer integrerar förtroende som en del av sin affärsstrategi.

Länkar som nämns i inspelningen:

Tips gällande cirkulär ekonomi
https://www.ragnsells.se/cirkular-ekonomi/

Hållbarhetsrapporten med våra 10 2030 delmål och huvudmålet ”Klimatpositiv”
https://www.ragnsells.com/about-ragn-sells/sustainability-report-2019/

BBC klippet – från #älskadestad
https://www.bbc.com/news/av/stories-50828056/the-delivery-driver-who-takes-away-your-rubbish

 

Arrangör

Propell Innovation & Fiber Optic Valley