SaraClaes Schmidt – Våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma

2020-06-02 | 08:00 - 09:00

Digitalt

Inkluderande ledarskap, mångfald och jämställdhet är viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete. SaraClaes kommer till Hudiksvall 2021 och här kan du ta del av exempel ur innehållet redan nu!

Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det tillåter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv.

Lyssna till Saraclaes Schmidt, en föreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.

Claes Schmidt är inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef som blev känd som Sara Lund över hela landet när han ”kom ut” som transvestit 2003. 2010 erhöll SaraClaes ”Stora Talarpriset” och 2012 kom boken ”Från Man till Människa”.

Arrangör

Propell Innovation & Fiber Optic Valley