Stora Enso tar unika kliv med 3D-teknik och återbruk

2024-09-25 | 08:30 - 13:00

Propell

Magasinsgatan 10, 824 45

Hudiksvall eller digitalt

Hur tar man de första stegen från linjär till en mer cirkulär produktion? Hur kan additiv tillverkning bli avgörande för vår omställning? Annika Racki på Stora Enso ger konkreta exempel på deras resa mot en hållbar industri.

Annika Racki arbetar med att utveckla hållbarhetsrelaterade produkter och tjänster inom Stora Enso, med stort fokus på cirkularitet och förnybara material. Hon har en bakgrund som ingenjör och har tidigare arbetat med strategiska projekt såsom teknikscouting, cirkulära affärsmodeller och tillväxtplaner.

Hon har tidigare ansvarat för bland annat ett innovationsprojekt på uppdrag av Stora Enso, tillsammans med RISE och Ecoist, med fokus på upcycling av avfallsmaterial som ska användas för industriella tillämpningar genom additiv tillverkning.

Nu leder Annika ett innovativt projekt tillsammans med kunder i retail-sektorn med fokus på att ställa om från att använda engångsprodukter till återanvändning av produkterna, vilket är ett av många exempel på Stora Ensos strategiska arbete med att skapa en mer hållbar industri.