SVENSK VÄXTHUSTEKNIK VISAR VÄGEN MOT EN CIRKULÄR EKONOMI

2023-09-26 | 08:15 - 09:45

Växthuset och Café Haga

Kaserngatan 5, 813 34

Hofors

Anmälan

Patrick Olsson arbetar som projektledare i en rad olika sammanhang kopplat till utmaningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle. Implementering av forskning, innovation och helhetsperspektiv är hans ledord i jobbet med projektutveckling.

Patrick Olsson från Clean Production Center presenterar bakgrunden till växthussatsningen i Hofors och hur man i samverkan mellan Entré Hofors, Högskolan i Gävle och kommunen lyckats etablera flera innovativa forskningsprojekt och kommit igång med social integration för ökad sysselsättning. Vi får se klimatstyrningstekniken och den påbörjade tropiska aquaponin.

Patrick kommer också att berätta om ny teknik och nya bolagsbildningar som sker som ett resultat av detta och hur nya industriella symbioser kommer att fortsätta att uppstå i Hofors med växthuset i centrum och framtidens industrier med grön cement, biobaserad ståltillverkning och vätgasproduktion.

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe eller te och smörgås. Vänligen ange allergi eller specialkost vid din anmälan i mail till Helena Norling.

Eventet arrangeras av Entré Hofors.