Temadag om ekomarknaden

2023-09-25 | 09:30 - 15:00

Wij trädgårdar

Herrgårdsvägen 6, 816 30

Ockelbo

Anmälan

Välkommen på en dag där frågan om ekologisk mat och livsmedelsförsörjning utifrån olika perspektiv lyfts. Syftet är att diskutera ekomarknaden ur flera olika perspektiv – från lantbrukets till skolkökens och butikernas verklighet. Hur ser framtiden ut för ekomarknaden? Vilka fördelar har ekologisk produktion och vad vill konsumenterna ha?

Målgrupp är lantbrukare, politiker, tjänstemän, handel och intresseorganisationer.

Program:

09:15 Kaffe
09:30 Korta föreläsningar med efterföljande diskussion med KRAV, Naturskyddsföreningen och lantbrukare från länet.
12:00 Lunch (Vi bjuder på ekologisk lunch på Wij trädgårdar)
13:00 Korta föreläsningar med branschorganisationer
14:00 Korta föreläsningar med handel och offentliga kök
15:00 Avslut

Sista anmälningsdag: 19 sep

Välkomna!

Arrangörer: LRF Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborg och Matvärden