The Remote Lab: Världen och jobben förändras snabbt

2021-06-02 | 14:25 - 14:45

ONLINE

Anmälan

Vilka effekter får det till exempel när 25 miljoner amerikaner i samband med pandemin överväger att byta bostadsort, och stater som North Dakota och Vermont plötsligt ser ett nettotillskott i invånare?

Internationella studier visar att det är längtan till naturen och en enklare vardag som lockar människor att överge storstäderna för landsbygder – hur kan vi då möta upp den här gruppen, och vilka krav ställer de på företag och arbetsgivare?

På flera håll i världen räddas byar och hela regioner redesignas när digitala nomader flyttar in genom co-living och co-working – vad innebär det här för oss i Hälsingland och Gävleborg?

Det samhällsutvecklande företaget Remote Labs grundare Maria Svensson Wiklander ger oss en fascinerande utblick över pandemins effekter på global och lokal nivå.

Läs mer på remotelab.io