Tillgänglighet på distans – från kulturupplevelser till gruvdrift

2021-06-02 | 15:35 - 15:45

Online

Anmälan

Konserthuset Studio Acusticum i Piteå har länge legat i framkant vad gäller tjänster och tekniska lösningar som förmedlar kulturupplevelser– på nya sätt och långt utanför husets väggar. Dessutom har de i samarbete med RISE utvecklat en digital applikation som gör det möjligt att styra och demonstrera universitetets världsberömda Orgel Acusticum på distans.

Hur arbetar Studio Acusticum för att tillgängliggöra kulturen med nya lösningar? Vad kan andra branscher och områden lära sig av detta, exempelvis inom industrin? Vilka gemensamma nämnare finns mellan orgelspel på distans och fjärrdrift av en gruva? Och hur kan vi lära och inspireras av varandra?

Vi hälsar på i Piteå genom ett kortare inslag. Roger Norén, konserthuschef Studio Acusticum och Anna Sirkka från RISE medverkar sedan live.