Vad är AI och vad ska vi ha det till? 

2023-09-27 | 09:00 - 09:45

Stora ljusgården, Propell

Magasinsgatan 10, 824 45

Hudiksvall eller digitalt

Anmälan

Hur kan AI skapa nytta? Kanske som verktyg i den gröna omställningen? Vilka risker och möjligheter finns med den nya tekniken? Lyssna till RISE forskaren Kristina Knaving och få koll på vad AI är, några spännande användningsområden och vad AI innebär för utvecklingen av din verksamhet.

RISE forskaren Kristina Knaving är expert på gränssnittet mellan människa och maskin och ger oss grunderna inom AI, och hur den nya tekniken påverkar individer, samhälle och affärsmöjligheter. Kristina är senior forskare, interaktionsdesigner och fokusområdesledare på RISE för området Den uppkopplade individen. Hennes forskning fokuserar på möjligheter, risker och etiska frågor kring data och AI, och hur ny teknik påverkar individer och samhället. Kristina är civilingenjör i medieteknik och visualisering, och har en bakgrund som interaktionsdesignforskare vid Göteborgs universitet, utvecklare och föreläsare i informationsvisualisering och datajournalistik.

Kristina Knavings föreläsning är en del av Innovation Day, som är en dag under innovationsveckan Innovation Week X.

Observera att vi ni har fullbokat för fysiskt deltagande i Hudiksvall, men delta gärna digitalt.