Vill du bli bättre på att attrahera och behålla talanger?

2022-11-16 | 13:00 - 14:30

Propell

Käppuddsgatan 1, 824 32

Hudiksvall

Anmälan

En nyckel för att attrahera kompetens och dra nytta av fördelarna med mångfald är en inkluderande arbetsplatskultur. Kom och ta reda på hur du kan bli bättre på ett inkluderande ledarskap. Lyssna till Ann-Sofie Däldehög, Propell & Lejla Basic, Sandbacka Science Park

Första steget kan vara att ta reda på hur trygga dina medarbetare känner sig när det gäller att uttrycka sina tankar och åsikter. Att mäta den psykologiska tryggheten är ett av verktygen för att uppnå en inkluderande arbetsmiljö och en förutsättning för utveckling.

– Vi kan se hur team med låg psykologisk trygghet är tysta och inte vågar ställa frågor samt har svårt för förändring. Vi kan bidra genom att mäta den psykologiska tryggheten och jag berättar om hur det går till, säger Lejla.

En trygg arbetsmiljö är det som främjar mångfald och inkludering, men för att skapa en inkluderande arbetsplats krävs även ett medvetet arbete för att ta tillvara allas kompetenser och idéer.

– Att jobba för jämställdhet och mångfald är en kunskapsfråga som bland annat leder till ökad kreativitet och gör din arbetsplats mer attraktiv. Jag delar med mig om vad du kan börja göra redan idag – det kan handla om hur ni utformar team, jobbar med marknadsföring och rekrytering samt hur ni tänker kring nya kunder och produkter, säger Ann-Sofie.

Kom ihåg att det lönar sig snabbt att göra små förändringar i vardagen – och det är ett första steg för en långsiktig genomgripande utveckling.

Möt även Rolf Lindqvist från Pride Hudik som berättar om föreningens arbete för HBTQ-personers rätt i samhället. Föreningen startade 2014 och erbjuder i samband med den årliga paraden även föreläsningar och workshops. Rolf jobbar till vardags på Iggesunds Bruk och delar även med sig av  erfarenheter från deras pågående förändringsarbete för ökad jämställdhet och mångfald.

Anmäl dig här