Vision 2050 – Hudiksvall

2022 | 08:00 - 13:30

Kulturhuset

Storgatan 37, 824 30 Hudiksvall

Hudiksvall

Bilden av näringslivet skapar vi tillsammans

Dela med dig av dina tankar och idéer om hur Hudiksvalls näringsliv kan blomstra. Näringslivsenheten Hudiksvalls kommun, Teknikföretagen och företagarna i Hudiksvall bjuder in till en workshop för hur vi kan skapa engagemang och gemensamt ansvarstagande bland företagen och organisationerna i Hudiksvall för att främja vision 2050.

Vision 2050 – med tre övergripande mål

Hudiksvalls kommun har en vision om att vara ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050”. Visionen är en viktig inriktning om hur framtidens Hudiksvall ska utvecklas och den ska både inspirera och instruera. Men hur når man dit? Visionen har tre övergripande mål; samhällstjänster av högsta kvalitet, blomstrande näringsliv samt attraktiv och hållbar livsmiljö. Denna workshop handlar om målet blomstrande näringsliv.

Kom på en workshop för ett blomstrande näringsliv där erfarna processledare från RISE och Propell leder workshopmomenten där du får göra dina åsikter hörda.

Mer information kommer.