Propell Hackathon

Torsdag 3/6 | 08:00 - 18:00

ONLINE

ANMÄLAN

Propell Hackathon – problemlösning på tid tillsammans med andra!
Välkommen till Propells första hackathon! Ett hackathon kan ha många syften (Hack for Sweden, Dreamhack, Hack the crisis m.fl), i det här fallet vill vi på Propell tillsammans med er skapa nya nätverk och samarbeten – samtidigt som vi tillsammans löser en utmaning!

Utmaningen under detta hackathon handlar i korthet om att det ska skapas en interaktiv byggnad som sticker ut rejält från det vi är vana att se. Den ska kunna ha vissa egenskaper och rörelsemönster. Det ni ska göra är att skapa en konceptlösning för Sveriges nästa besöksmål och sätta Hälsingland på kartan. Utmaningen presenteras i sin helhet på morgonen den 3 juni.

Vilka egenskaper ska en “hackare” ha?
Vi tänker oss att ju fler kompetenser det finns i ett team desto bättre – det är framför allt hur ni jobbar tillsammans som är viktigt, att alla kommer till tals och får chans att bidra och använda sina färdigheter på bästa sätt. Propells coacher kommer att guida teamen genom en process för kreativt tänkande för att alla ska använda sig av allas kompetenser så effektivt som möjligt för att komma fram till ett innovativ vinnarförslag.

En juryn kommer att evaluera på kriterierna: konstruktion, hydraulik, elektronik, automation, hållbarhet, användarupplevelser och helhetsintrycket av spets och och genomförbarhet. Avslutningsvis ska teamen redovisas hur ni vill, om det är en cad-ritning, ett musikalnummer eler en modell byggd av pizzakanter spelar ingen roll för oss.

Så här gör du för att delta:
Gör en anmälan via https://propellhackathon.eventbrite.com Vid anmälan placeras du i ett team för att få en bra mix av kunskaper och personligheter. Förvänta dig en inspirerande och lärorik dag där du får chans att knyta nya kontakter och samarbeta i nya konstellationer.

Tveka inte att vara med, ditt deltagande kommer att synas internationellt!

Funderingar?
Kontakta Thomas Åkesson, affärsutvecklare på Propell, thomas.akesson@ri.se eller 070-3724809

Eventet finansieras av projektet InnoCAPE som utformar en samarbetsmodell för att utveckla ett digitalt innovationsekosystem i Östersjöområdet genom att utnyttja potentialen för den kontinuerliga digitaliseringen av värdekedjor som kallas Industry 4.0. För mer information om InnoCAPE ska du kontakta Torbjörn Jonsson på torbjorn.jonsson@ri.se